Çevre ve Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
Yapılan muayenelere taraf olan kesimlerden bağımsızlığı taahhüt edip, personellerimizi bu konuda bilinçlendirerek bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlüğü her şeyin önünde tutmak ve sürekliliğini sağlamak ve böylece saygınlığımızı korumak.
Başarımızın kaynağının; yetkin, kalifiye ve motivasyonu yüksek personel olduğunun bilinciyle, personellerin yetenek ve kalifikasyonlarını sürekli güçlendirmek ve profesyonel gelişimlerini her zaman desteklemek.
Hizmetlerin sözleşmeler ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
Sürekli geliştirilen ve güvenilir ekipmanlar ve zaman yönetimini bilen personeller ile verdiğimiz hizmetlerle müşteri memnuniyetini sağlamak.
Yapılacak tetkikler sonucunda bulunan uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici tedbirleri alarak kalite sistemini sürekli iyileştirmek.

Çevre Politikası
Çevre dostu bir kuruluş olarak, Tahribatsız Endüstriyel Kaynak Kontrolü sektöründe yapmış olduğumuz çalışmalar ile çevreye olan sorumluklarımızın bilinci içinde faaliyetlerimizi sürdürmek için;
Çevre mevzuatına ve sektörsel yükümlülüklere uymak
Enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak
Faaliyetlerimiz esnasında oluşan kirliliğin azaltılmasını sağlamak
Çalışanlarımız, tedarikçilerimizi ve toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek
Sürekli iyileşmek ve gelişmek, politikamızın vazgeçilmez unsurları olacaktır.

EGE TEKNİK KALİTE olarak; Çevre Politikasındaki ilkelerin çevre amaç ve hedeflerini oluşturmayı taahhüt ediyoruz.