Radyografik Muayne (RT)

Belli bir malzemeye nüfuz eden yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar (ışınım) malzemenin diğer tarafına konan ışınıma duyarlı filmleri de etkileyebilir. Bu filmler banyo işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden geçtiği malzemenin iç kısmının görüntüsü ortaya çıkar. Bu görüntü malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık / yoğunluk değişiklikleri nedeniyle oluşur. Malzemenin içinin bu şekilde görüntülenmesi işlemine Radyografik Test adı verilir. Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen hacimsel ve yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir.